pondělí 18. ledna 2021

Pro talentované žáky - T kurzy

Nabídka je určena žákům a studentům od 13 let. Přihlášky je možné podávat v rámci sedmi oborů, nechybí programování a základy robotiky, chemie a domácí pokusy s přírodními látkami nebo astro a modelování v rámci fyziky a astronomie.

Více najdete zde.

pátek 15. ledna 2021

pátek 8. ledna 2021

Organizace výuky od 11. ledna - do 22. ledna 2021

Organizace výuky od 11. ledna  - do 22. ledna 2021

je beze změny:  je povolena přítomnost pouze žáků 1. a 2. třídy ve škole.

- vycházíme ze současných nařízení, prosím sledujte aktuální vývoj situace 

Školní družina je pro žáky 1. a 2. třídy zajištěna.

Rozvrh hodin je zveřejněn na třídním blogu.

Žáci a zaměstnanci školy  mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole.

Distanční výuka - z domova:

3. třída - 9. třída - výuka probíhá distančně z domova.

Pokud jsou pro výuku potřebné technické prostředky - tablet, je možno domluvit zapůjčku zákonnému zástupci, který při převzetí tabletu  podepíše smlouvu o vypůjčce. 

Pro zapůjčení tabletu můžete využít dobu  od 7 do 14 hod. na sekretariátu školy po předchozí domluvě.

Odběr stravy pro žáky na distanční výuce  3. - 9. třídy je umožněn do jídlonosičů  v čase 11,00 - 11,20 hod. - vchod od parkoviště. 

Jsou umožněny prezenční individuální konzultace ve škole (vždy jen jeden žák a jeden pedagogický pracovník), u kterých může být přítomen zákonný zástupce žáka. Termín je nutné předem domluvit s vyučujícím. O jejich organizaci rozhoduje ředitel školy s ohledem na vzdělávací potřeby žáka.


                                                                            Mgr. Libor Kvapil, ředitel školy 

čtvrtek 7. ledna 2021

Druháci ve školní družině

Jsme rádi, že se nám vrátili i naši "druháčci" a mohou tak trávit čas se svými kamarády. Ve školní družině se nenudí !

Více fotek ZDE :

Prvňáčci ve školní družině

 Do školy se nám vrátili prvňáčci a už si zase hrajeme a tvoříme 😉


Více fotek ZDE:                                            

pondělí 28. prosince 2020

Organizace výuky od 4. ledna - do 10. ledna 2021

- vycházíme ze současných nařízení, prosím sledujte aktuální vývoj situace 

Prezenční výuka - ve škole:

Od pondělí  4. 1.  2021 je povolena přítomnost pouze žáků 1. a 2. třídy ve škole.

Obědy na 4.  1.  2021 a další týdny  budou žákům 1. a 2. třídy - přihlášeny automaticky.

Pokud někdo nebude chtít oběd nutno odhlásit do 4. 1. 2021 do 7, 00 hod.

Školní družina je pro žáky 1. a 2. třídy zajištěna.

 Žáci a zaměstnanci školy  mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole.

Distanční výuka - z domova:

3. třída - 9. třída - výuka probíhá distančně z domova.

Rozvrh hodin bude zveřejněn na třídním blogu.

Pokud jsou pro výuku potřebné technické prostředky - tablet, je možno domluvit zapůjčku zákonnému zástupci, který při převzetí tabletu  podepíše smlouvu o vypůjčce. 

Pro zapůjčení tabletu můžete využít dobu 29. 12. - 30. 12.2020 od 7 do 11 hod. na sekretáriatu školy.

Obědy od 4.  1.  2021 a další týdny  budou žákům 3. - 9. třídy - odhlášeny. 

Zájemci o oběd z 3. - 9. třídy se musí přihlásit do 4.1. 2021 do 7. hod. Pokud někdo platí obědy v hotovosti je možné provést platbu osobně na sekretariátu školy v pondělí 4. 1. 2021 v době 6,30 - 12, 00 hod.

Odběr stravy pro žáky na distanční výuce  3. - 9. třídy je umožněn do jídlonosičů  v čase 11,00 - 11,20 hod. - vchod od parkoviště. 

Jsou umožněny prezenční individuální konzultace ve škole (vždy jen jeden žák a jeden pedagogický pracovník), u kterých může být přítomen zákonný zástupce žáka. Termín je nutné předem domluvit s vyučujícím. O jejich organizaci rozhoduje ředitel školy s ohledem na vzdělávací potřeby žáka.

                                                                            Mgr. Libor Kvapil, ředitel školy 


úterý 22. prosince 2020

Vánoční video

Paní učitelka Štefková spolu s žáky a učiteli natočila naprosto neuvěřitelné video, v kterém spatříte spoustu žáků. 

Jedná se o tak jedinečné dílo, že věřím, že když ho pustíte na rodinných setkáních, všichni pocítí tu pravou vánoční atmosféru!

https://www.youtube.com/watch?v=Ed-apYYe_aI&feature=youtu.be


pátek 18. prosince 2020

Vánoční těšení v 1. třídě

Poslední školní den kalendářního roku proběhl ve znamení vánočních tradic. Poslechli jsme si koledy a vánoční písně v podání nadějného houslisty Vítka. Nechyběl hod botou i velmi atraktivní pouštění vlastnoručně vyrobených lodiček. Napsali jsme věnování do přáníček a nakonec se děti dočkaly i netrpělivě očekávané nadílky dárků.

Fotky 1. třída


Školní družina

Ředitelství Základní školy a mateřské školy v Lískovci rozhodlo, že za období distanční výuky se bude vracet poměrná část  školného ve školní družině. Tato část bude převedena na úplatu za školní družinu na období 2-6/2020 a školné bude poníženo. 

                               

Oznámení

 Na základě rozhodnutí Vlády České republiky je zakázána osobní přítomnost žáků ve škole od 21. prosince 2020 do 22. prosince 2020.

Vánoční prázdniny: 23. 12. 2020 – 3. 1. 2021

Žákům nabízíme ve dnech 21. 12. - 22. 12. 2020 v případě potřeby online konzultaci se svými učiteli.

Zájemci mají možnost termín dohodnout s příslušným učitelem do pátku 18. 12. 2020 buď osobně, nebo emailem ve tvaru jmeno.prijmeni@liskovec.cz

Organizace výuky od 4. ledna 2021:

- vycházíme ze současných nařízení, prosím sledujte aktuální vývoj situace.

1.     - 5. třída - přítomnost ve škole - beze změny

Rotační výuka:

6. třída - začíná v sudém týdnu - 11. ledna 2021

7. třída - začíná v lichém týdnu - 4. ledna 2021

8. třída - začíná v sudém týdnu - 11. ledna 2021

9. třída – trvalá přítomnost ve škole