středa 17. června 2020

Vysvědčení

Závěrečného předávání vysvědčení 30. června 2020  se budou moci účastnit všichni žáci bez příznaků virového onemocnění.  Žáci, kteří se v současné době neúčastní vzdělávacích aktivit ve škole, tedy neodevzdali čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění, musí toto prohlášení donést podepsané zákonným zástupcem.

pátek 12. června 2020

Celostátní výtvarná, literární a fotografická soutěž Vzduch pro život

Chceš vyniknout a ukázat v čem jsi nejlepší - máš možnost.

Základní škola Opava, Šrámkova 4, příspěvková organizace pořádá celostátní výtvarnou, literární
a fotografickou soutěž pro žáky mateřských, základních a středních škol. Fotografická soutěž je určena i široké veřejnosti.

Lískovecká desítka

Zveme všechny příznivce sportu na Lískoveckou desítku.


pátek 29. května 2020

Školní družina

Ředitelství sděluje, že úplata za školní družinu za období duben - červen 2020 bude vrácena v plné výši zákonným zástupcům na účet, ze kterého byla platba přijata.

Finanční gramotnost - úspěch v soutěži

Finanční gramotnost:
Naše škola se zapojila do  celostátní soutěže ...

středa 27. května 2020

Vážení rodiče,

v souvislosti s uvolňováním mimořádných opatření Vlády ČR se také žáci II. stupně budou moci od 8. června 2020 v omezené míře vrátit do lavic.
Nejedná se o obnovení výuky v plném rozsahu, žáci budou mít možnost v rámci třídnických hodin znovunavázat vztahy se spolužáky. Docházka pro žáky bude dobrovolná, žáci budou rozděleni do skupin .
Zvažte prosím pečlivě, zda své dítě k této dobrovolné docházce do školy přihlásíte.
Další informace obdržíte od svých třídních učitelů - sledujte třídní blogy.
                                                                                          Mgr. Libor Kvapil

pátek 22. května 2020

Pravidla pro žáky

OCHRANA ZDRAVÍ A PROVOZ ZÁKLADNÍCH ŠKOL V OBDOBÍ DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020 v souvislosti s šířením onemocnění COVID-19 způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2

Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit.

středa 6. května 2020

Znovuotevření škol, které se týká žáků I. stupně je pro žáky dobrovolnéZnovuotevření školy
Na základě rozhodnutí vlády o rozvolnění karantény Vás informujeme
o  možnosti pro žáky 1. stupně - účastnit se vzdělávacích aktivit.
Zákonný zástupce je povinen vyjádřit zájem o docházku do školy v případě žáků 1.-5. ročníku do 18. 5. 2020. Prosíme o dřívější odpověď z důvodu zajištění chodu školy.