pátek 29. května 2020

Školní družina

Ředitelství sděluje, že úplata za školní družinu za období duben - červen 2020 bude vrácena v plné výši zákonným zástupcům na účet, ze kterého byla platba přijata.

Finanční gramotnost - úspěch v soutěži

Finanční gramotnost:
Naše škola se zapojila do  celostátní soutěže ...

středa 27. května 2020

Vážení rodiče,

v souvislosti s uvolňováním mimořádných opatření Vlády ČR se také žáci II. stupně budou moci od 8. června 2020 v omezené míře vrátit do lavic.
Nejedná se o obnovení výuky v plném rozsahu, žáci budou mít možnost v rámci třídnických hodin znovunavázat vztahy se spolužáky. Docházka pro žáky bude dobrovolná, žáci budou rozděleni do skupin .
Zvažte prosím pečlivě, zda své dítě k této dobrovolné docházce do školy přihlásíte.
Další informace obdržíte od svých třídních učitelů - sledujte třídní blogy.
                                                                                          Mgr. Libor Kvapil

pátek 22. května 2020

Pravidla pro žáky

OCHRANA ZDRAVÍ A PROVOZ ZÁKLADNÍCH ŠKOL V OBDOBÍ DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020 v souvislosti s šířením onemocnění COVID-19 způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2

Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit.

středa 6. května 2020

Znovuotevření škol, které se týká žáků I. stupně je pro žáky dobrovolnéZnovuotevření školy
Na základě rozhodnutí vlády o rozvolnění karantény Vás informujeme
o  možnosti pro žáky 1. stupně - účastnit se vzdělávacích aktivit.
Zákonný zástupce je povinen vyjádřit zájem o docházku do školy v případě žáků 1.-5. ročníku do 18. 5. 2020. Prosíme o dřívější odpověď z důvodu zajištění chodu školy.

pondělí 4. května 2020

Znovuotevření školy - pro žáky 9. třídy - připravující se na přijímací zkoušky na SŠ Na základě rozhodnutí vlády o rozvolnění karantény Vás informujeme o možnosti pro žáky 9. třídy - připravující se na přijímací zkoušky na SŠ - účastnit se vzdělávacích aktivit. Zákonný zástupce je povinen vyjádřit zájem o docházku do školy v případě žáků 9. ročníku do 7. 5. 2020.
Žák-žákyně při prvním příchodu do školy 11. 5. 2020 předá TU "Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění", které obdrží zákonný zástupce emailem.

středa 29. dubna 2020

Rozhodnutí o přijetí žáků k základnímu vzdělávání

Vážení rodiče,

informuji Vás, že v rámci zápisu do prvního ročníku pro školní rok 2020-2021 byli všichni zapsaní „uchazeči“  přijati.
Těšíme se na prvňáčky!

Vyhláška o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020

Při hodnocení výsledků vzdělávání žáků v naší škole v druhém pololetí budeme respektovat a vycházet z vyhlášky MŠMT.


pondělí 23. března 2020

Termín zápisu do 1. třídy

ZÁPISY DO 1. ROČNÍKU ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ BUDOU BEZ PŘÍTOMNOSTI DĚTÍ.

Vážení rodiče/zákonní zástupci budoucích prvňáčků,
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo v souvislosti s koronavirem a onemocněním
COVID-19 opatření k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021.
Z opatření vyplývá, že zápisy budou probíhat bez osobní přítomnosti dětí ve škole.
Základní školy zřizované statutárním městem Frýdek-Místek budou přijímat žádosti
o přijetí k povinné školní docházce v termínu od 14. 4. do 28. 4. 2020 .

Je třeba upřednostnit podání žádosti o přijetí k povinné školní docházce bez
osobní přítomnosti zákonného zástupce dítěte ve škole.

Podání žádosti můžete provést poštou, emailem s elektronickým podpisem, případně datovou schránkou.

Toto opatření je v souladu s http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/opatreni-k-zapisum-do-zs-pro-skolni-rok-2020-2021

Žádáme rodiče pokud zvažují případný odklad zahájení povinné školní docházky,
aby nás v předstihu kontaktovali na emailové adrese skola@liskovec.cz

Žádost o přijetí do 1. ročníku

Žádost o odklad povinné školní docházky

čtvrtek 19. března 2020

Zápis do 1. třídy

Vážení rodiče,
dne 18.3. 2020 vydalo MŠMT
 OPATŘENÍ K ZÁPISŮM DO ZŠ PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021.
Z opatření k zápisu vyplývá, především to, že zápis proběhne bez účasti dětí.

Chceme upřednostnit, pokud je to možné, podání přihlášky bez osobní přítomnosti zákonného zástupce dítěte ve škole (datová schránka, email s elektronickým podpisem), případně dle konkrétní situace osobně do školy nebo poštou.

Termín a další náležitosti zápisu budou upřesněny.

Žádáme rodiče pokud zvažují případný odklad zahájení povinné školní docházky, aby nás v předstihu kontaktovali na emailové adrese skola@liskovec.cz

                                                                                          Mgr. Libor Kvapil - ředitel školy