čtvrtek 22. března 2018

Srdcem, ne očima

Na začátku března žáci  BMA gymnázia na naší škole vedli workshopy Srdcem, ne očima. Brazilská umělkyně Angélica Dass se nás snaží netradiční formou portrétového projektu Humanae  přimět  k zamyšlení, proč lidi dělíme na bílé, černé a žluté . Co o nás barva pleti vypovídá? Žáci 1. stupně se snažili namalovat svůj portrét s přesným odstínem své pleti. Zjistili, že každý jedinec má svou barvu pleti. V životě však nezáleží na tom jak vypadáme, ale jací jsme v srdci.
Humanae 

Foto zde:
2. třída
3. třída
4. třída