středa 27. června 2018

Hodnotíme školní rok


Velkou radost nám ...


udělalo ocenění, které jsme získali na základě výsledků proběhlého srovnání žáků.
Výsledky testování žáků 9. třídy, 2017-2018  (SCIO – Národní testování)
Účast za celou ČR: 8 309 žáků.
Závěr pro naši školu: Porovnáním výsledků se zjistilo, že studijní potenciál je využíván optimálně a v matematice žáci dosahují vysoce nadprůměrných výsledků. Výsledky naší školy v matematice jsou vysoce nadprůměrné, naše škola patřila mezi 10 % nejúspěšnějších škol. 

Výsledky testování žáků 7. třídy, 2017-2018  (SCIO – Národní testování)
Účast za celou ČR: 4 769 žáků.
Závěr pro naši školu: Porovnáním výsledků se zjistilo, že studijní potenciál je využíván optimálně a v matematice žáci dosahují vysoce nadprůměrných výsledků. Výsledky naší školy v matematice jsou vysoce nadprůměrné, naše škola patřila mezi 10 % nejúspěšnějších škol. 
Svými výsledky v českém jazyce se Vaše škola řadí mezi nadprůměrné školy, máme lepší výsledky než 80 % zúčastněných škol.

Dosažené výsledky jsou obrazem svědomité práce našich žáků a  děkuji našim paním učitelkám a učitelům za jejich odvedenou práci.
                                                                                                     Libor Kvapil