čtvrtek 20. prosince 2018

Národní testování

Výsledky testování žáků 9. třídy, 2018 - 2019 (SCIO – Národní testování)
Účast za celou ČR:  18 000 žáků.
Závěr pro naši školu: Porovnáním výsledků se zjistilo,


 že studijní potenciál je využíván optimálně a v matematice a v českém jazyce žáci dosahují výborných výsledků. Výsledky naší školy v matematice a jazyku českém  jsou vysoce nadprůměrné, naše škola patří mezi 20 % nejúspěšnějších škol.
Porovnáním výsledků testu z matematiky a z českého jazyka s výsledky obecných studijních předpokladů - je zřejmé, že potenciál žáků v matematice a českém jazyce je využíván optimálně, výsledky žáků v testech odpovídají úrovni jejich studijních předpokladů.

Dosažené výsledky jsou obrazem svědomité práce našich žáků a  děkuji našim paním učitelkám a učitelům za jejich odvedenou práci.
                                                                                Mgr. Libor Kvapil