sobota 12. ledna 2019

Třídění odpadu ve školní družině

V pondělí nás ve školní družině navštívily žákyně z ekologického kroužku.
Pro děti si připravily besedu o třídění odpadu. Zábavnou a názornou formou naučily své mladší spolužáky jak na třídění odpadů. Děvčata trpělivě odpovídala   i na dotazy, kterých bylo hodně :-).
Děkujeme Simči, Klárce a Nele ze 7.třídy.
                                                                Ševčíková Danuše