středa 17. dubna 2019

Rozhodnutí o přijetí žáků k základnímu vzdělávání

Vážení rodiče,

informuji Vás, že v rámci zápisu do prvního ročníku pro školní rok 2019-2020 podalo žádost 31 zákonných zástupců dětí, které splňovaly podmínky zahájení školní docházky (včetně dětí po odkladu). Z tohoto počtu požádalo o odklad pro své děti 5 zákonných zástupců, tzn., že všichni zapsaní „uchazeči“ byli přijati.Základní škola a mateřská škola Frýdek-Místek, Lískovec, K Sedlištím 320
Ředitel školy rozhodl v souladu s § 165 odst. 2 a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb.
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
v platném znění ,že vyhovuje žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání.
Uchazeč Výsledek řízení
003 přijat/a
005 přijat/a
006 přijat/a
007 přijat/a
008 přijat/a
009 přijat/a
010 přijat/a
011 přijat/a
012 přijat/a
013 přijat/a
014 přijat/a
015 přijat/a
016 přijat/a
017 přijat/a
018 přijat/a
019 přijat/a
020 přijat/a
021 přijat/a
022 přijat/a
023 přijat/a
024 přijat/a
026 přijat/a
028 přijat/a
029 přijat/a
030 přijat/a
031 přijat/a
Č.j. : ZS Li 349/2019
Datum zveřejnění  ……………………………………

  Mgr. Libor Kvapil, ředitel školy