úterý 14. května 2019

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY
V souladu s ust. § 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění, (dále jen ZZVZ nebo zákon) škola vyzývá zájemce k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Pořízení tabletů pro Základní školu a mateřskou školu Frýdek-Místek, Lískovec“.

Bližší informace naleznete v odkaze:
https://docs.google.com/document/d/1TTCSyfjUgIjn1gn63kP3vny_exZnd4rd3eatG7YqTBQ/edit?ts=5cda9018#