neděle 3. listopadu 2019

Halloween ve 4.třídě

Halloween jsme si nechali na pátek, kdy už býváme trošku unaveni. V AJ jsme se dozvěděli novou slovní zásobu, zatancovali a zazpívali jsme si a poslechli jsme si lehce strašidelný příběh. Potom jsme se rozdělili do skupin a hráli soutěživé hry. Také jsme zkusili vymyslet vtipy, některé se nám povedly. Žákům a rodičům, kteří připravili občerstvení moc děkujeme. Foto