úterý 17. prosince 2019

Astronomická olympiáda - kategorie F


Ve středu 16. 12. 2019 proběhlo školní kolo astronomické olympiády s těmito výsledky.
Úspěšnými řešiteli školního kola se stali tito žáci z 8. třídy:pořadí:
1. Pavel Záruba
2. Ondřej Plašil
3. Barbora Michelková
4. Lukáš Juřica