čtvrtek 30. ledna 2020

Hodnotíme pololetí


Vážení rodiče,
seznamujeme Vás s výbornými výsledky, kterých dosáhli žáci naší školy.
 Rozložení úrovní našich testovaných žáků  9 tř. v AJ.

Velkého úspěchu dosáhli někteří žáci 6. ročníku, kteří se umístili na špičce výsledků MSK.


Dosažené výsledky jsou obrazem svědomité práce našich žáků a  děkuji našim paním učitelkám a učitelům za jejich odvedenou práci.
                                                                                                     Libor Kvapil