čtvrtek 30. ledna 2020

Korálkování ve školní družině

Prvňáčci si ve školní družině procvičovali své prstíky při navlékání korálků. Vyráběli náramky.
Někteří pro sebe, jiní pro maminky a šikovní stihli obojí. Činnost se dětem moc líbila a ještě udělaly radost svým maminkám, a určitě i paní učitelce, protože si procvičily jemnou motoriku … a psaní teď půjde samo :-).                                                       Ševčíková Danuše