pondělí 17. února 2020

Školní kolo lískovecké recitační soutěže

Školní kolo lískovecké recitační soutěže dopadlo letos následovně:
- v mladší kategorii (6. a 7. tříd) se na 3. místě umístil Matěj Chorobik, na 2. místě Lucie Morongová a 1. místo obsadila Karolína Válková
- ve starší kategorii (8. a 9. tříd) patří 3. místo Davidu Bednářovi, 2. místo Jiřímu Ochmanovi a 1. místo Simoně Ručkové

Všem mladým a nadějným recitátorům patří velké díky za účast a vzornou domácí přípravu. Vítězům přejeme mnoho úspěchů v obvodním kole!