pondělí 16. března 2020

Vážení rodiče,

věřím, že se v  současné době dobře zúročí naše  bohaté zkušenosti s ICT výukou. Jelikož jsme i v době minulé běžně používali počítače a tablety, využívali jsme i třídní blogy/weby, se kterými jsou rodiče i děti  zvyklé pracovat, přechod na tento typ výuky nebyl snad spojen s technickými problémy.
Vyučující zadávají úkoly pro domácí přípravu obohacené o různé online cvičení, programy, či výuku. Vyučující 1. stupně zadávají dílčí úkoly každý den, případně ob den, vyučující na 2. stupni zadávají větší objem učiva na celý týden.
Zároveň se však snažíme i o zpětnou vazbu nejen s žáky, ale i rodiči.
S případnými dotazy k výuce se můžete obracet na vyučujícího daného předmětu, dále na  třídní učitele, případně můžete samozřejmě oslovit i mě libor.kvapil@liskovec.cz

                                                                                                            Libor Kvapil