pondělí 4. května 2020

Znovuotevření školy - pro žáky 9. třídy - připravující se na přijímací zkoušky na SŠ Na základě rozhodnutí vlády o rozvolnění karantény Vás informujeme o možnosti pro žáky 9. třídy - připravující se na přijímací zkoušky na SŠ - účastnit se vzdělávacích aktivit. Zákonný zástupce je povinen vyjádřit zájem o docházku do školy v případě žáků 9. ročníku do 7. 5. 2020.
Žák-žákyně při prvním příchodu do školy 11. 5. 2020 předá TU "Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění", které obdrží zákonný zástupce emailem.


Žáka nelze zařadit do školní skupiny později než k 11. 5. 2020.

Provozní doba školy:  8 - 11 hod.
Konzultace ve škole Jč - M, budou v jednotlivých a neměnných skupinách probíhat od 11. 5. 2020 ve dnech : pondělí, středa, pátek.
V ostatní dny bude probíhat vzdálená výuka.
V období 11. 5. 2020 až 22. 5. 2020 nebude v provozu školní jídelna.
Pravidla ve třídě:
·         Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám. Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky.
·         Pedagogové odvedou žáky do tříd po skupinách, aby nedocházelo ke kontaktu mezi skupinami.
·         Neprodleně po přezutí, popřípadě po příchodu do třídy, musí každý použít dezinfekci na ruce. Doporučuje se i předchozí umytí rukou (důkladně 20 až 30 sekund vodou a tekutým mýdlem).
·         Složení skupin žáků se stanoví předem a je neměnné. O zařazení žáků do skupin rozhoduje ředitel školy.
·         Maximální počet žáků ve skupině žáků je 15 s tím, že je nezbytné dodržet zásadu jeden žák v lavici ve třídě.
·          V průběhu pobytu ve třídě nemusí žáci ani pedagogičtí pracovníci nosit roušku, pokud je zachován rozestup 2 metry (nejméně 1,5 metru). Pokud dochází k bližšímu kontaktu (např. při skupinové práci, práci na PC), musí se roušky nosit i ve třídě.
·         Při sejmutí roušky si každý žák ukládá roušku do svého sáčku.
·         Žáci si po každém vzdělávacím bloku vydezinfikují nebo umyjí ruce ve své třídě.
·         V každé třídě je nezbytné často větrat .
·         Škola vede evidenci o docházce žáků do školy,
zákonný zástupce omlouvá  absenci včas u TU – emailem.

Informace pro zákonné zástupce žáků :
·         Každý žák - žákyně bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.

·         Bude provedeno důkladné čištění všech místností, ve kterých se žáci, pedagogové a další pracovníci školy nacházejí nejméně jednou denně.

Ve Frýdku-Místku, Lískovci 4.5.2020                                                                Mgr. Libor Kvapil