středa 6. května 2020

Znovuotevření škol, které se týká žáků I. stupně je pro žáky dobrovolnéZnovuotevření školy
Na základě rozhodnutí vlády o rozvolnění karantény Vás informujeme
o  možnosti pro žáky 1. stupně - účastnit se vzdělávacích aktivit.
Zákonný zástupce je povinen vyjádřit zájem o docházku do školy v případě žáků 1.-5. ročníku do 18. 5. 2020. Prosíme o dřívější odpověď z důvodu zajištění chodu školy.

Žák-žákyně při prvním příchodu do školy 25. 5. 2020 předá TU "Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění".
Žáka nelze zařadit do školní skupiny později než k 25. 5. 2020.
Provozní doba školy:  7,55 - 16 hod.
Ranní družina není poskytována.
Vzdělávací aktivity budou probíhat v jednotlivých a neměnných skupinách každý den. Rozvrh aktivit bude uveden na blogu třídy.
I pro ostatní žáky bude  bude i nadále probíhat vzdálená výuka.
V období 25. 5. 2020 bude v provozu školní jídelna – opětovné přihlášení ke stravování je rovněž nutné odeslat do 18.5.2020 na email obedy@liskovec.cz – do předmětu uveďte jméno a příjmení dítěte a třídu.
 Obědy za květen se budou výjimečně platit pouze v hotovosti:
-          přesnou částku, žák ve věku 7-10 let - 120,- Kč
-          přesnou částku,  žák ve věku 11- 12 let - 130 Kč
Peníze vybere ve třídě 25. 5. vyučující.
Pravidla ve třídě:
·         Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám. Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky.
·         Pedagogové odvedou žáky do tříd po skupinách, aby nedocházelo ke kontaktu mezi skupinami.
·         Neprodleně po přezutí, popřípadě po příchodu do třídy, musí každý použít dezinfekci na ruce. Doporučuje se i předchozí umytí rukou (důkladně 20 až 30 sekund vodou a tekutým mýdlem).
·         Složení skupin žáků se stanoví předem a je neměnné. O zařazení žáků do skupin rozhoduje ředitel školy.
·         Maximální počet žáků ve skupině žáků je 15 s tím, že je nezbytné dodržet zásadu jeden žák v lavici ve třídě.
·          V průběhu pobytu ve třídě nemusí žáci ani pedagogičtí pracovníci nosit roušku, pokud je zachován rozestup 2 metry (nejméně 1,5 metru). Pokud dochází k bližšímu kontaktu (např. při skupinové práci, práci na PC), musí se roušky nosit i ve třídě.
·         Při sejmutí roušky si každý žák ukládá roušku do svého sáčku.
·         Žáci si po každém vzdělávacím bloku vydezinfikují nebo umyjí ruce ve své třídě.
·         V každé třídě je nezbytné často větrat .
·         Škola vede evidenci o docházce žáků do školy,
zákonný zástupce omlouvá  absenci včas u TU – emailem.

Informace pro zákonné zástupce žáků :
·         Každý žák - žákyně bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.

·         Bude provedeno důkladné čištění všech místností, ve kterých se žáci, pedagogové a další pracovníci školy nacházejí nejméně jednou denně.

·         Vzdělávací aktivity jsou rozděleny na dopolední a odpolední část. Cílem dopolední části je zajistit vzdělávání žáků v obsahu, který škola realizuje v rámci vzdělávání na dálku. Cílem odpolední části je zajistit zájmové vzdělávání žáků.


Ve Frýdku-Místku, Lískovci 4.5.2020                                                                Mgr. Libor KvapilNa email třídního učitele prosím odešlete.

Jméno a příjmení žáka – žákyně:
Dopolední vzdělávání v čase 7, 55 - 11,35         zúčastní se  -  nezúčastní se
Žák – žákyně se zúčastní - nezúčastní se odpolední zájmového vzdělávání 
Zúčastní se do …… hod. (dopište čas).

Datum:…………………………                               Odeslal zák. zástupce:………………………………….Ředitel školy rozhodne podle zájmu v jakém rozsahu budou odpolední aktivity realizovány.