středa 1. srpna 2018

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

V souladu s ust. § 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění, (dále jen ZZVZ nebo zákon) škola vyzývá zájemce k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Pořízení výpočetní techniky pro ZŠ a MŠ Frýdek-Místek, Lískovec.

Bližší informace naleznete na adrese https://docs.google.com/document/d/1XXjHx8X0DwAEzRo_dVVZbiTY2AnJrvk-lst728omYtw/.