čtvrtek 26. listopadu 2020

Třetí místo v okresním kole soutěže "Přírodovědný klokan"

Žák deváté třídy Pavel Záruba nám udělal velkou radost svým vynikajícím umístěním.

Děkujeme a gratulujeme. 

pondělí 23. listopadu 2020

Oznámení

  Od pondělí  30. 11. 2020 je povolena přítomnost všech žáků I. stupně ve škole.

V týdnu od 30. 11. 2020 do 4. 12. 2020 (lichý týden podle občanského kalendáře) bude probíhat výuka ve škole pro žáky 6., 8. a 9 třídy. 

Žáci 7. třídy se budou v tomto lichém týdnu od 30. 11. 2020 do 4. 12. 2020 - vzdělávat distančně z domu.

V týdnu od  7. 12. do 11. 12. 2020  (sudý týden podle občanského kalendáře) bude probíhat výuka ve škole pro žáky 7. tř. a 9 třídy.

Žáci 6. a 8. třídy se budou v tomto sudém týdnu od 7. 12. do 11. 12. 2020- vzdělávat distančně z domů.

Obdobným způsobem bude probíhat rotační výuka v dalších týdnech - sudý-lichý týden.

Obědy na 30. 11. 2020 a další týdny  budou všem strávníkům nahlášeny automaticky - podle přítomnosti tříd ve škole. Platba za oběd (za oběd 30.11. pouze hotově - platbu proveďte při nástupu do školy v pondělí na sekretariátu). Pokud oběd nebudete chtít, je nutno odhlásit nejpozději 26.11. do 7:00 hod.

Prodej obědů na prosinec se uskuteční  v malé družině dne 27. a 30. 11. 2020 v době od 7:00 do 11:00 hod.

 Odběr stravy je umožněn do jídlonosičů i žákům na distanční výuce  v čase 11,00 - 11,20 hod. - vchod od parkoviště.

 Žáci a zaměstnanci školy  mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole. 

Ranní i odpolední školní družina pro žáky 1.- 4 .  ročníků bude v provozu.

Příchod do školy v 7,30 hod. II. stupeň (přezouvání v šatně a pak do třídy) 

I. st - přezouvání ve třídě (první den pro papuče do šatny).

Kroužky jsou do odvolání zrušeny.

Jsou umožněny prezenční individuální konzultace ve škole (vždy jen jeden žák a jeden pedagogický pracovník), u kterých může být přítomen zákonný zástupce žáka. Termín je nutné předem domluvit. O jejich organizaci rozhoduje ředitel školy s ohledem na vzdělávací potřeby žáka.

                                                                                               Mgr. Libor Kvapil, ředitel školy 

pátek 20. listopadu 2020

Prvňáci jsou zpět

 Žáci první třídy si školní docházku užívají. Třeba jako indiáni. Hlavně, že jsou opět spolu.pondělí 16. listopadu 2020

Informace rodičům

 

Od středy 18. 11. 2020 je povolena přítomnost žáků 1. a 2. ročníků ZŠ ve škole. 

 Žáci a zaměstnanci školy  mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole. 

Ranní i odpolední školní družina pro žáky 1. a 2. ročníků bude v provozu.

Ostatní žáci pokračují v povinném vzdělávání distančním způsobem.

Jsou umožněny prezenční individuální konzultace ve škole (vždy jen jeden žák a jeden pedagogický pracovník), u kterých může být přítomen zákonný zástupce žáka. Termín je nutné předem domluvit. O jejich organizaci rozhoduje ředitel školy s ohledem na vzdělávací potřeby žáka.

Od 18. 11. 2020 zahajuje provoz školní jídelna, odběr stravy je umožněn do jídlonosičů i žákům na distanční výuce  v čase 11,00 - 11,20 hod. - vchod od parkoviště.

 

                                                                                                   Mgr. Libor Kvapil, ředitel školy úterý 10. listopadu 2020

Matematická olympiáda

 Matematická olympiáda pro žáky 5. - 9. třídy

Zadání naleznete zde.

Fyzikální olympiáda 2020 - 2021

Fyzikální olympiáda je určena všem příznivcům přírodních věd.

Kategorie E je určena žákům 9. třídy, kategorie F je určena žákům 8. třídy a kategorie G je určena žákům 7. třídy. Zájemci se hlásí u svých vyučujících fyziky.

kategorie E, F - http://fyzikalniolympiada.cz/archiv/62/fo62ef1_z.pdf 

kategorie G - http://fyzikalniolympiada.cz/archiv/62/fo62g1_z.pdf