středa 17. června 2020

Vysvědčení

Závěrečného předávání vysvědčení 30. června 2020  se budou moci účastnit všichni žáci bez příznaků virového onemocnění.  Žáci, kteří se v současné době neúčastní vzdělávacích aktivit ve škole, tedy neodevzdali čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění, musí toto prohlášení donést podepsané zákonným zástupcem.

pátek 12. června 2020

Celostátní výtvarná, literární a fotografická soutěž Vzduch pro život

Chceš vyniknout a ukázat v čem jsi nejlepší - máš možnost.

Základní škola Opava, Šrámkova 4, příspěvková organizace pořádá celostátní výtvarnou, literární
a fotografickou soutěž pro žáky mateřských, základních a středních škol. Fotografická soutěž je určena i široké veřejnosti.

Lískovecká desítka

Zveme všechny příznivce sportu na Lískoveckou desítku.