pondělí 23. března 2020

Termín zápisu do 1. třídy

ZÁPISY DO 1. ROČNÍKU ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ BUDOU BEZ PŘÍTOMNOSTI DĚTÍ.

Vážení rodiče/zákonní zástupci budoucích prvňáčků,
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo v souvislosti s koronavirem a onemocněním
COVID-19 opatření k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021.
Z opatření vyplývá, že zápisy budou probíhat bez osobní přítomnosti dětí ve škole.
Základní školy zřizované statutárním městem Frýdek-Místek budou přijímat žádosti
o přijetí k povinné školní docházce v termínu od 14. 4. do 28. 4. 2020 .

Je třeba upřednostnit podání žádosti o přijetí k povinné školní docházce bez
osobní přítomnosti zákonného zástupce dítěte ve škole.

Podání žádosti můžete provést poštou, emailem s elektronickým podpisem, případně datovou schránkou.

Toto opatření je v souladu s http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/opatreni-k-zapisum-do-zs-pro-skolni-rok-2020-2021

Žádáme rodiče pokud zvažují případný odklad zahájení povinné školní docházky,
aby nás v předstihu kontaktovali na emailové adrese skola@liskovec.cz

Žádost o přijetí do 1. ročníku

Žádost o odklad povinné školní docházky

čtvrtek 19. března 2020

Zápis do 1. třídy

Vážení rodiče,
dne 18.3. 2020 vydalo MŠMT
 OPATŘENÍ K ZÁPISŮM DO ZŠ PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021.
Z opatření k zápisu vyplývá, především to, že zápis proběhne bez účasti dětí.

Chceme upřednostnit, pokud je to možné, podání přihlášky bez osobní přítomnosti zákonného zástupce dítěte ve škole (datová schránka, email s elektronickým podpisem), případně dle konkrétní situace osobně do školy nebo poštou.

Termín a další náležitosti zápisu budou upřesněny.

Žádáme rodiče pokud zvažují případný odklad zahájení povinné školní docházky, aby nás v předstihu kontaktovali na emailové adrese skola@liskovec.cz

                                                                                          Mgr. Libor Kvapil - ředitel školy

středa 18. března 2020

Vážení rodiče,

s ohledem na vývoj situace je vstup do školy povolen pouze s rouškou, respirátorem nebo šátkou.

Nošením roušky snížíte nejen možnost toho, že se sami nakazíte, ale projevujete tím zároveň i ohleduplnost ke svému okolí.

pondělí 16. března 2020

Vážení rodiče,

věřím, že se v  současné době dobře zúročí naše  bohaté zkušenosti s ICT výukou. Jelikož jsme i v době minulé běžně používali počítače a tablety, využívali jsme i třídní blogy/weby, se kterými jsou rodiče i děti  zvyklé pracovat, přechod na tento typ výuky nebyl snad spojen s technickými problémy.
Vyučující zadávají úkoly pro domácí přípravu obohacené o různé online cvičení, programy, či výuku. Vyučující 1. stupně zadávají dílčí úkoly každý den, případně ob den, vyučující na 2. stupni zadávají větší objem učiva na celý týden.
Zároveň se však snažíme i o zpětnou vazbu nejen s žáky, ale i rodiči.
S případnými dotazy k výuce se můžete obracet na vyučujícího daného předmětu, dále na  třídní učitele, případně můžete samozřejmě oslovit i mě libor.kvapil@liskovec.cz

                                                                                                            Libor Kvapil

                   

Žádost o ošetřovné

Vážení rodiče, pokud potřebujete potvrdit Žádost o ošetřovné - zašlete tento váš požadavek na email
skola@liskovec.cz, do předmětu uveďte ošetřovné.
Uveďte jméno a třídu žáka - žákyně.

Nejpozději během dalšího dne budeme odesílat podepsanou žádost zpět.

                                                                                                          Libor Kvapil

středa 11. března 2020

Odhlášení obědů

Všichni žáci školy mají obědy automaticky odhlášené - po celou dobu mimořádného uzavření školy.

úterý 10. března 2020

Žádost o ošetřovné

Vážení rodiče, na ředitelství školy je možno si vyzvednout - Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření školy.

Dnes do 17 hod.
Zítra 11.3.2020 v době 6 - 16 hod.

Uzavření školy

Vážení rodiče,
od středy 11. 3. 2020 se zavírají všechny základní školy, toto opatření platí do odvolání.

Upozorňujeme, že zatím  se uvedené opatření netýká MŠ.
                                                                                                     Libor Kvapil

neděle 8. března 2020

Upozornění pro rodiče k aktuální epidemiologické situaci

Vážení rodiče,
na základě rozhodnutí BEZPEČNOSTNÍ RADY STÁTU vydalo Ministerstvo zdravotnictví mimořádné opatření týkající se karantény občanů, kteří se vrací z Itálie.

pátek 6. března 2020

čtvrtek 5. března 2020

Oznámení

Vzhledem k vyvíjející se epidemiologické situaci a souvisejícími doporučeními jsem se rozhodl pro letošní školní rok zrušit vystoupení našich žáků na  Den matek.  Bohužel obdobně jsou rušeny ze stran pořadatelů i mnohé soutěže, na které se žáci jistě již těšili.
Rovněž jsem se rozhodl, prozatím zrušit Den otevřených dveří
plánovaný na 12. 3. 2020, o novém termínu budete informováni na stránkách školy.

                                                                                                Libor Kvapil

středa 4. března 2020

Vážení rodiče,

naše škola plní všechny preventivní protiepidemická opatření. Předáváme Vám všechny informace

pondělí 2. března 2020

DOPORUČENÍ K AKTUÁLNÍ EPIDEMIOLOGICKÉ SITUACIKORONAVIRUS
Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě (KHS MSK) vydala obecné doporučení, jak postupovat při návratu z rizikových oblastí Itálie, kterými aktuálně jsou: Emilia-Romagna, Lombardie, Piedmont a Veneto.
1. Pokud má občan v době pobytu nebo po návratu tyto zdravotní potíže:
horečku nad 38°C, kašel, dušnost, dechovou nedostatečnost,
AŤ NEPRODLENĚ Z DOMOVA TELEFONUJE NA:
595 138 118 (KHS linka ke koronaviru)
595 138 119 (KHS linka ke koronaviru)
    595 138 147 (KHS linka ke koronaviru)
NEBO
kontaktuje KHS MSK a její územní pracoviště na telefonních číslech:
• Okres Bruntál 554 774 128
• Okres Frýdek-Místek 558 418 301, 558 418 339, 558 418 316
• Okres Karviná 596 397 253, 596 397 255
• Okres Nový Jičín 556 770 384-386
• Okres Opava 553 668 846
2. Pracovníci KHS MSK provedou podrobné šetření zaměřené na pobyt v Itálii. Budou se ptát na místo a délku pobytu v Itálii, zda se v Itálii účastnil akcí hromadného charakteru, případně, zda byl v době pobytu v kontaktu s osobami majícími výše uvedené příznaky onemocnění, nebo s osobou, která onemocněla COVID - 19.
3. Pokud se vrací z rizikových oblastí Itálie a dalších oblastí uvedených na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR, mohou být po dohodě s pracovníky KHS MSK a ošetřujícím lékařem nařízena karanténní opatření s pravidelným sledováním zdravotního stavu.
4. KHS MSK vyhodnotí, zda bude proveden odběr na vyšetření onemocnění koronaviry.
5. Pokud laboratorní rozbor potvrdí přítomnost koronaviru, bude okamžitě hospitalizován.
(Fakultní nemocnice Ostrava, NsP Havířov, Slezská nemocnice Opava)
6. V ostatních případech (pobyt v Itálii mimo rizikové oblasti, případně pobyt v izolovaných horských střediscích) bude doporučen režim sebepozorování zdravotního stavu bez nutnosti hospitalizace nebo karantény.
7. U rizikových profesí (zdravotníci, pracovníci činní v sociálních službách či ve školství) bude karanténní opatření vyhodnoceno individuálně. Karanténní opatření budou vydána pouze výjimečně, a to vzhledem ke konkrétnímu riziku.neděle 1. března 2020

Informace ke Koronaviru

Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci vedení školy doporučuje všem žákům a zaměstnancům, kteří pobývali v posledním období v regionech severní Itálie s výskytem koronaviru: Lombardie (město Milán a jeho okolí), Benátsko, Piemont, Emilia Romagna (město Boloňa a okolí), Furlánsko-Julské Benátky, Ligurie a Trident-Horní Adiže, aby v následujících 14 dnech sledovali svůj zdravotní stav se zaměřením na příznaky počínajícího respiračního onemocnění.

Žádáme rodiče, aby v případě výskytu příznaků respiračního onemocnění neposílali děti do školy a telefonicky kontaktovali svého lékaře, který bude organizovat další poskytování zdravotní péče ve spolupráci s krajskou hygienickou stanicí.

V běžném provozu školy žákům je nutné dodržovat obvyklá hygienická opatření.

Zdroj informací:

http://www.msmt.cz/informace-pro-skoly-ke-koronaviru

http://www.khsova.cz/homepage/korona-uvod

Školní kolo Loutničky

Naladit soutěžící na soutěži lidových písní se pokusili žáci z 9. třídy, kteří zazpívali několik písní i s hudebním doprovodem.
Do okresní kola postupuje Vendula Gurecká a Eliška Verlíková, na nepostupovém místě se umístila Markéta Červenková, Helena Plašilová a Rozálie Krasulová.
Fotografie zachycují okresní kolo a slavnostní vyhodnocení - den poté.