pátek 26. dubna 2019

Dopravní výchova na hřišti

Ve čtvrtek 25. 4. 2019 měli žáci 4. třídy výuku na dopravním hřišti. Nejprve byli seznámeni s pravidly silničního provozu a potom si vyzkoušeli jízdu na kole. Úspěšní cyklisté získali průkaz cyklisty.
středa 17. dubna 2019

Rozhodnutí o přijetí žáků k základnímu vzdělávání

Vážení rodiče,

informuji Vás, že v rámci zápisu do prvního ročníku pro školní rok 2019-2020 podalo žádost 31 zákonných zástupců dětí, které splňovaly podmínky zahájení školní docházky (včetně dětí po odkladu). Z tohoto počtu požádalo o odklad pro své děti 5 zákonných zástupců, tzn., že všichni zapsaní „uchazeči“ byli přijati.

středa 10. dubna 2019

Zdravá pětka - hlasování

Podpořte naši zdravou svačinku... od 15. dubna bude spuštěno hlasování na stránkách https://www.zdrava5.cz/kucharska-soutez/hlasovani
Klikněte na Moravskoslezský kraj,  odklikněte níže prosím 2. stupeň a vyberte si pokrm, který vás nejvíce zaujal z Lískovecké školy, napíšete svoji emailovou adresu, na který vám přijde potvrzení hlasování - už jen potvrdíte a máme bod - následující den (do 24 hod) můžete zopakovat. 


Tonda obal na cestách

Tonda Obal přijal naše pozvání a po letech se s ním mohli seznámit všichni žáci školy.
Dva lektoři zajímavou formou seznámili žáky s problematikou odpadů, a to se zaměřením na správné třídění...
Více fotek - klikněte zde

úterý 9. dubna 2019

Festival dokumentárních filmů o lidských právech "Jeden svět"

Včera naši osmáci a deváťáci v kině Cineport Ostrava viděli dokument "Anoteho archa" o neradostném osudu obyvatel tichomořského státu Kiribati, kteří se musí odstěhovat ze své ostrovní zeme, protože se důsledkem stoupající hladiny oceánů potápí a stává se neobyvatelnou. Následovala diskuze o právech a povinnostech všech lidí na planětě a o zodpovědnosti bohatší části lidstva, vůči obyvatelům chudších států postižených globální změnou klimatu. Film získal velkou cenu poroty festivalu nezávislých filmů Sundance 2018 v Salt Lake City, USA.

sobota 6. dubna 2019

Ukliďme svět, ukliďme Česko

50 žáků ze sedmé a osmé třídy se zapojilo do celonárodní kampaně Ukliďme svět, ukliďme Česko.
Pro více informací klikněte zde...