pátek 28. srpna 2020

Slavnostní zahájení školního roku.

 Vážení rodiče, milí žáci,

s ohledem na aktuální epidemiologickou situaci a v souladu s manuálem MŠMT ČR k provozu škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 dochází k úpravě. Slavnostní zahájení školního roku, který proběhne  pouze v jednotlivých třídách.

Mimořádná situace uplynulého školního roku nebyla pro nikoho z nás jednoduchá a já si velmi vážím Vašeho vstřícného a pozitivního přístupu. Společnými silami jsme netypický průběh druhého pololetí zvládli. 

Sledujte tedy prosím průběžně web školy, důležité informace zde budeme zveřejňovat a podle dané situace a platných pravidel je budeme aktualizovat.

Vstup do školy zákonným zástupcům prvňáčků bude umožněn pouze s rouškou nebo jinou ochranou dýchacích cest.

Dodržujte prosím, zákaz vstupu nepovolaných osob do budovy  školy.

Provoz školní družiny bude zahájen 1.9.2020, školní jídelny od 2. 9. 2020.

                                                                                                   Mgr. Libor Kvapil