pátek 29. května 2020

Školní družina

Ředitelství sděluje, že úplata za školní družinu za období duben - červen 2020 bude vrácena v plné výši zákonným zástupcům na účet, ze kterého byla platba přijata.

Finanční gramotnost - úspěch v soutěži

Finanční gramotnost:
Naše škola se zapojila do  celostátní soutěže ...

středa 27. května 2020

Vážení rodiče,

v souvislosti s uvolňováním mimořádných opatření Vlády ČR se také žáci II. stupně budou moci od 8. června 2020 v omezené míře vrátit do lavic.
Nejedná se o obnovení výuky v plném rozsahu, žáci budou mít možnost v rámci třídnických hodin znovunavázat vztahy se spolužáky. Docházka pro žáky bude dobrovolná, žáci budou rozděleni do skupin .
Zvažte prosím pečlivě, zda své dítě k této dobrovolné docházce do školy přihlásíte.
Další informace obdržíte od svých třídních učitelů - sledujte třídní blogy.
                                                                                          Mgr. Libor Kvapil

pátek 22. května 2020

Pravidla pro žáky

OCHRANA ZDRAVÍ A PROVOZ ZÁKLADNÍCH ŠKOL V OBDOBÍ DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020 v souvislosti s šířením onemocnění COVID-19 způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2

Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit.

středa 6. května 2020

Znovuotevření škol, které se týká žáků I. stupně je pro žáky dobrovolnéZnovuotevření školy
Na základě rozhodnutí vlády o rozvolnění karantény Vás informujeme
o  možnosti pro žáky 1. stupně - účastnit se vzdělávacích aktivit.
Zákonný zástupce je povinen vyjádřit zájem o docházku do školy v případě žáků 1.-5. ročníku do 18. 5. 2020. Prosíme o dřívější odpověď z důvodu zajištění chodu školy.

pondělí 4. května 2020

Znovuotevření školy - pro žáky 9. třídy - připravující se na přijímací zkoušky na SŠ Na základě rozhodnutí vlády o rozvolnění karantény Vás informujeme o možnosti pro žáky 9. třídy - připravující se na přijímací zkoušky na SŠ - účastnit se vzdělávacích aktivit. Zákonný zástupce je povinen vyjádřit zájem o docházku do školy v případě žáků 9. ročníku do 7. 5. 2020.
Žák-žákyně při prvním příchodu do školy 11. 5. 2020 předá TU "Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění", které obdrží zákonný zástupce emailem.