pátek 22. ledna 2021

Provoz školy

 Vážení rodiče, milí žáci,

 vláda rozhodla o prodloužení stávajících opatření do čtvrtku 28. 1. 2021 (viz informace níže). V pátek 29. 1. 2021 jsou pololetní prázdniny.

Vysvědčení - výpis - obdrží žáci 1. a 2. tříd v prezenční výuce ve čtvrtek 28. 1. 2021 a žáci 3. - 9. tříd, nyní  v distanční výuce, po jejich návratu do školy.

https://koronavirus.edu.cz/files/informace-k-provozu-od-25-1-2021.pdf

středa 20. ledna 2021

Okresní kolo Dějepisné olympiády

19. 1. se distančně konalo okresní kolo 50. ročníku Dějepisné olympiády věnované barokní době. Letos naši školu reprezentoval Vladimír Handl z 8. třídy. Podařilo se mu dosáhnout pěkného 9. místa, tři místa od postupu do krajského kola. Gratulujeme a přejeme hodně úspěchů v dalším snažení.

pondělí 18. ledna 2021

Pro talentované žáky - T kurzy

Nabídka je určena žákům a studentům od 13 let. Přihlášky je možné podávat v rámci sedmi oborů, nechybí programování a základy robotiky, chemie a domácí pokusy s přírodními látkami nebo astro a modelování v rámci fyziky a astronomie.

Více najdete zde.

pátek 15. ledna 2021

pátek 8. ledna 2021

Organizace výuky od 11. ledna - do 22. ledna 2021

Organizace výuky od 11. ledna  - do 22. ledna 2021

je beze změny:  je povolena přítomnost pouze žáků 1. a 2. třídy ve škole.

- vycházíme ze současných nařízení, prosím sledujte aktuální vývoj situace 

Školní družina je pro žáky 1. a 2. třídy zajištěna.

Rozvrh hodin je zveřejněn na třídním blogu.

Žáci a zaměstnanci školy  mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole.

Distanční výuka - z domova:

3. třída - 9. třída - výuka probíhá distančně z domova.

Pokud jsou pro výuku potřebné technické prostředky - tablet, je možno domluvit zapůjčku zákonnému zástupci, který při převzetí tabletu  podepíše smlouvu o vypůjčce. 

Pro zapůjčení tabletu můžete využít dobu  od 7 do 14 hod. na sekretariátu školy po předchozí domluvě.

Odběr stravy pro žáky na distanční výuce  3. - 9. třídy je umožněn do jídlonosičů  v čase 11,00 - 11,20 hod. - vchod od parkoviště. 

Jsou umožněny prezenční individuální konzultace ve škole (vždy jen jeden žák a jeden pedagogický pracovník), u kterých může být přítomen zákonný zástupce žáka. Termín je nutné předem domluvit s vyučujícím. O jejich organizaci rozhoduje ředitel školy s ohledem na vzdělávací potřeby žáka.


                                                                            Mgr. Libor Kvapil, ředitel školy 

čtvrtek 7. ledna 2021

Druháci ve školní družině

Jsme rádi, že se nám vrátili i naši "druháčci" a mohou tak trávit čas se svými kamarády. Ve školní družině se nenudí !

Více fotek ZDE :

Prvňáčci ve školní družině

 Do školy se nám vrátili prvňáčci a už si zase hrajeme a tvoříme 😉


Více fotek ZDE: