čtvrtek 22. března 2018

Velký úspěch na Loutničce

Na 8. ZŠ se konalo obvodní kolo pěvecké soutěže, v níž dosáhly naše žákyně vynikajícího úspěchu. V kategorii 4. a 5. tříd se Sára Musálková umístila na 1. místě Vendula Konopáčová na 2. místě.
V kategorii 6. a 7. tříd se na 1. místě umístila Eliška Verlíková. Děvčatům blahopřejeme a děkujeme nejen za jejich krásné pěvecké výkony, ale také za reprezentaci školy na Koncertě vítězů Loutničky, který proběhne v úterý 27. 3. od 17 hodin v Rytířském sále frýdeckého zámku.
Děkujeme také ostatním dětem, které reprezentovaly naši školu a také mateřskou školu - Kateřině Vaverkové, Beátě Lomozikové, Františku Vodičkovi a Robinu Dorotíkovi, také paní učitelce Elišce Wykové a Matouši Konopáčovi za hudební doprovod.
Fotografie