pondělí 7. května 2018

Sedlišťský slavík

V pátek 4. 5. 2018 získala Karolína Válková z 5. třídy nádherné 2. místo v soutěži Sedlišťský slavík.
Děkujeme rovněž p. učitelce Mgr. Elišce Wykové za přípravu.
Fotky