pátek 9. října 2020

Omezení provozu školy

Omezení provozu školy

V souladu s opatřeními MŠMT pro školy na období od 12. 10 do 23 .10 2020 jsem rozhodl, že v týdnu 12.10 -16.10 2020 proběhne výuka takto:

6. a 7. třída distanční formou - bez přítomností žáků ve škole

8. a 9. třídy prezenční formou s přítomností žáků ve škole

a v týdnu 19.10 -23.10 2020 proběhne výuka takto:

6. a 7. třída prezenční formou - s přítomností žáků ve škole 

8. a 9. třídy distanční formou - bez přítomností žáků ve škole

Rozvrhy hodin budou upřesněny na strankách tříd.

26. 10. 2020 a 27. 10. 2020 budou vyhlášeny MŠMT v ZŠ jako dny volna. Následuje státní svátek 28. 10. a dva dny řádných prázdnin 29. - 30. 10 2020


Mateřská škola - pracuje ve stejném režimu jako doposud.

Školní jídelna - stravování bude určeno pro žáky, kteří se účastní prezenční výuky.

V týdnu, kdy budou mít žáci distanční výuku, bude jejich strava odhlášena.

V pondělí 12. 10. 2020 se z provozních důvodů nebude pro žáky s distanční výukou (6. - 7. třída) strava vydávat.

Pokud má zákonný zástupce zájem o stravování žáka na distanční výuce - je potřeba ho znovu přihlásit SMS 775 881 255 nejpozději do 7,00 hod pondělí 12. 10. 2020 

Přihlášeným žákům  ke stravování - na distanční výuce bude umožněn vstup do školní jídelny v období  13. 10. - 23. 10. 2020 v době 12,00 - 12,20 hod. Stravu nesmí konzumovat v jídelně - jídlo si odnesou v jídlonosiči.

Informace o podmínkách vzdělávání se stále upřesňují, proto Vás žádám o průběžné sledování informací na našich webových stránkách.

Děkuji za spolupráci Mgr. Libor Kvapil - ředitel školy