sobota 10. října 2020

Stravování v době distanční výuky

 V současné době platí požadavky na zvýšená hygienická opatření ve školních jídelnách. Z tohoto důvodu žáci, kteří se povinně vzdělávají distančním způsobem, nebudou konzumovat oběd v prostorách školní jídelny, ale oběd odeberou pouze do jídlonosiče ve vymezené době 12,00 - 12,20 hod.