pondělí 28. prosince 2020

Organizace výuky od 4. ledna - do 10. ledna 2021

- vycházíme ze současných nařízení, prosím sledujte aktuální vývoj situace 

Prezenční výuka - ve škole:

Od pondělí  4. 1.  2021 je povolena přítomnost pouze žáků 1. a 2. třídy ve škole.

Obědy na 4.  1.  2021 a další týdny  budou žákům 1. a 2. třídy - přihlášeny automaticky.

Pokud někdo nebude chtít oběd nutno odhlásit do 4. 1. 2021 do 7, 00 hod.

Školní družina je pro žáky 1. a 2. třídy zajištěna.

 Žáci a zaměstnanci školy  mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole.

Distanční výuka - z domova:

3. třída - 9. třída - výuka probíhá distančně z domova.

Rozvrh hodin bude zveřejněn na třídním blogu.

Pokud jsou pro výuku potřebné technické prostředky - tablet, je možno domluvit zapůjčku zákonnému zástupci, který při převzetí tabletu  podepíše smlouvu o vypůjčce. 

Pro zapůjčení tabletu můžete využít dobu 29. 12. - 30. 12.2020 od 7 do 11 hod. na sekretáriatu školy.

Obědy od 4.  1.  2021 a další týdny  budou žákům 3. - 9. třídy - odhlášeny. 

Zájemci o oběd z 3. - 9. třídy se musí přihlásit do 4.1. 2021 do 7. hod. Pokud někdo platí obědy v hotovosti je možné provést platbu osobně na sekretariátu školy v pondělí 4. 1. 2021 v době 6,30 - 12, 00 hod.

Odběr stravy pro žáky na distanční výuce  3. - 9. třídy je umožněn do jídlonosičů  v čase 11,00 - 11,20 hod. - vchod od parkoviště. 

Jsou umožněny prezenční individuální konzultace ve škole (vždy jen jeden žák a jeden pedagogický pracovník), u kterých může být přítomen zákonný zástupce žáka. Termín je nutné předem domluvit s vyučujícím. O jejich organizaci rozhoduje ředitel školy s ohledem na vzdělávací potřeby žáka.

                                                                            Mgr. Libor Kvapil, ředitel školy