pátek 18. prosince 2020

Školní družina

Ředitelství Základní školy a mateřské školy v Lískovci rozhodlo, že za období distanční výuky se bude vracet poměrná část  školného ve školní družině. Tato část bude převedena na úplatu za školní družinu na období 2-6/2020 a školné bude poníženo.