pátek 8. ledna 2021

Organizace výuky od 11. ledna - do 22. ledna 2021

Organizace výuky od 11. ledna  - do 22. ledna 2021

je beze změny:  je povolena přítomnost pouze žáků 1. a 2. třídy ve škole.

- vycházíme ze současných nařízení, prosím sledujte aktuální vývoj situace 

Školní družina je pro žáky 1. a 2. třídy zajištěna.

Rozvrh hodin je zveřejněn na třídním blogu.

Žáci a zaměstnanci školy  mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole.

Distanční výuka - z domova:

3. třída - 9. třída - výuka probíhá distančně z domova.

Pokud jsou pro výuku potřebné technické prostředky - tablet, je možno domluvit zapůjčku zákonnému zástupci, který při převzetí tabletu  podepíše smlouvu o vypůjčce. 

Pro zapůjčení tabletu můžete využít dobu  od 7 do 14 hod. na sekretariátu školy po předchozí domluvě.

Odběr stravy pro žáky na distanční výuce  3. - 9. třídy je umožněn do jídlonosičů  v čase 11,00 - 11,20 hod. - vchod od parkoviště. 

Jsou umožněny prezenční individuální konzultace ve škole (vždy jen jeden žák a jeden pedagogický pracovník), u kterých může být přítomen zákonný zástupce žáka. Termín je nutné předem domluvit s vyučujícím. O jejich organizaci rozhoduje ředitel školy s ohledem na vzdělávací potřeby žáka.


                                                                            Mgr. Libor Kvapil, ředitel školy