úterý 24. ledna 2023

Rozpočet příspěvkové organizace

Dle Zásad řízení příspěvkových organizací jsou v rámci postupu při schvalování rozpočtu i střednědobého výhledu rozpočtu PO jednotlivé příspěvkové organizace povinny zveřejnit na svých webových stránkách odkaz na webové stránky města, 
kde jsou tyto návrhy rozpočtu i návrhy střednědobého výhledu rozpočtu zveřejněny. Schválený rozpočet naší příspěvkové organizace na rok 2023 (https://www.frydekmistek.cz/magistrat/rozpocet-a-finance/prispevkove-organizace-zrizene-statutarnim-mestem-frydek-mistek/rozpocet/rok-2023/) a odkaz na schválený střednědobý výhled naší příspěvkové organizace na léta 2024-2025 ( https://www.frydekmistek.cz/magistrat/rozpocet-a-finance/prispevkove-organizace-zrizene-statutarnim-mestem-frydek-mistek/strednedoby-vyhled-rozpoctu/rok-2024-2025/).